Privacy Statement

Privacy statement The Greenery Groep*

Doordat u gebruik maakt van onze websites en/of onze diensten, verwerkt The Greenery Groep uw persoonsgegevens. Wij lichten in deze privacy statement kort toe hoe wij met persoonsgegevens omgaan en deze beveiligen.

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch dan wel die u expliciet verstrekt in het sollicitatieformulier op één van onze websites.
  • Sollicitatiegegevens, zoals een CV en motivatiebrief, indien u het sollicitatieformulier invult op één van onze websites.

Doeleinden van de gegevensverwerking
The Greenery Groep verwerkt uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien u daar om heeft verzocht. Als u een e-mail stuurt of het contactformulier invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast verwerken wij gegevens, zodat wij algemene bezoekgegevens kunnen bijhouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics, met door de Autoriteit Persoonsgegevens geadviseerde privacy vriendelijke instellingen[1], om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt in anonieme vorm overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook de informatie omtrent privacy en google analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Op onze websites zijn applicaties opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Het gaat om Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze applicaties worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna). Leest u regelmatig de privacyverklaring van deze sociale netwerken netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

De verwerking van persoonsgegevens vindt ook door The Greenery Groep plaats als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. De persoonsgegevens die wij verwerken, bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.

Sollicitatieprocedure en -gegevens
Met uw toestemming bewaren wij uw persoonsgegevens en andere sollicitatiegegevens naar aanleiding van een sollicitatie tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure met het oog op eventueel vacant wordende functies. Na deze termijn worden de door uw aangeleverde documentatie, zoals cv’s en motivatiebrieven, onomkeerbaar verwijderd uit onze systemen.

Tijdens de sollicitatieprocedure is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met partijen die assessments voor ons verzorgen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ook willen we u hierbij laten weten dat wij mogelijk uw profielen op sociale media raadplegen als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Grondslagen van de verwerkingen
De meeste persoonsgegevens verwerken wij voor het gerechtvaardigd belang van The Greenery Groep, te weten het uitvoeren van onze doelstelling. Daarnaast verwerken wij gegevens omdat u daar toestemming voor heeft verleend. Mocht u meer informatie willen hebben over de grondslagen van onze verwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van de websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. The Greenery Groep gebruikt  functionele cookies. Deze cookies zijn bedoeld om onze websites goed te laten werken. Voor het gebruiken van deze cookies hoeft The Greenery Groep geen toestemming te vragen; deze cookies worden standaard geplaatst.

We maken ook gebruik van analytische cookies als gevolg van het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen we zien hoe gebruikers van onze websites zich gedragen, wat ons in staat stelt om de websites te verbeteren. Door het gebruiken van privacy vriendelijke instellingen, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, maken deze analytische cookies geen inbreuk op uw privacy. Dit betekent dat The Greenery Groep geen toestemming hoeft te vragen voor het gebruik van deze analytische cookies; deze cookies worden standaard geplaatst.

The Greenery Groep gebruikt ook sessie cookies voor de juiste technische afhandeling van uw sessie in de webshop (o.a. authenticatie en autorisatie).

The Greenery Groep maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies die worden gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties en marketing doeleinden.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser of bij het beëindigen van de sessie niet worden opgeslagen maar verwijderd. Deze zijn immers alleen maar nodig zolang u de website bezoekt, en zullen een volgende keer opnieuw worden geplaatst. U kunt uw browser geschiedenis ook handmatig verwijderen via de instellingen van uw browser; hiermee wordt ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderd. Het blokkeren van cookies voor (één van) onze website(s) (zodat ze in eerste instantie niet kunnen worden opgeslagen) heeft mogelijk tot gevolg dat de betreffende website niet of niet goed functioneert.

Technische en organisatorische maatregelen
The Greenery Groep neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn hieronder opgenomen.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Greenery Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

The Greenery wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om de Autoriteit Persoonsgegevens te tippen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

Contactgegevens
Uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten tot:

The Greenery B.V.
Spoorwegemplacement 1
2991 VT Barendrecht
Email adres: privacy@thegreenery.com

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites (waaronder www.thegreenery.com) worden gepubliceerd.

Datum: 09-10-2020
Versie: 3.2

*Hieronder vallen voor dit doel: The Greenery B.V., Naturelle (handelsnaam van The Greenery B.V.), Hollander Barendrecht B.V., Internationaal Transportbedrijf Dijco B.V., Hagé International B.V., J.H. Wagenaar B.V., E. van den Berg B.V. en Hoogsteder Groenten en Fruit B.V.